เกี่ยวกับองค์กร

บริการของบริษัทโอเคพร็อพเพอร์ตี้ (ok-property company)

 

 • รับฝากขาย-ซื้อ-ขายที่ดิน บ้านเช่า อาคารพาณิชย์ ทาว์นเฮ้าน์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 • รับขายฝาก-ซื้อฝาก-จำนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่
 • รับบริหารจัดการโครงการ/จัดสรรที่ดินแบ่งขาย
 • ดำเนินการด้านนิติกรรมและเอกสารสัญญา
 • หนังสือรับรองราคาประเมิน
 • ติดต่อสอบเขตที่ดิน
 • รับมอบอำนาจ ทำนิติกรรมและสัญญา
 • รับทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินภาษาอังกฤษและภาษาไทยในฉบับเดียวกัน
 • จัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน และนายทุนขายฝาก/จำนอง
 • การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว
 • รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • จดทะเบียนนิติบุคคล
 • จดทะเบียนธุรกิจ
 • จดทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิคออนไลน์
 • จองชื่อบริษัทออนไลน์ จองชื่อนิติบุคคลออนไลน์